Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Eich Cynghorwyr

Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag

Cyngor Tref Llanrwst (ward Crwst)

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 2 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd gwag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn  ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

CRWST WARD 

Sedd Wag

 

Councillor Christine Humphreys

Councillor Christine Humphreys

Telephone: 07864763031
E-mail: adeleclarke@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation:The Conservative Party
Offices Held: Chair, Highways     
Committee membership: Planning, Highways 

Councillor Alun Jones

Councillor Alun Jones

Telephone: 07707595411
E-mail: alunjones@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: Chair, Almshouses 
Committee membership: Almshouses, Town Enhancement, Finance

Sedd Wag

 

Councillor Edgar Parry

Telephone: 07455100822
E-mail: edgarparry@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: Chair, Finance
Committee membership: Finance, Town Enhancement

Councillor Gary Court

Councillor Gary Court

Telephone: 07570670876
E-mail: garycourt@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: None
Committee membership: Planning Highways

Councillor Mostyn Jones

Councillor Mostyn Jones

Telephone: 07541691938
E-mail: mostynjones@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: The Conservative Party
Offices Held: None
Committee membership: Planning, Almshouses

GOWER WARD

Councillor  Nelson Haerr

Councillor Nelson Haerr

Telephone: 07552128857
E-mail: nelsonhaerr@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: Chair, Town Enhancement
Committee membership: Town Enhancement, Almshouses, Finance

Councillor Ian Jenkins

Councillor  Ian Jenkins

Telephone: 07552128857
E-mail: ianjenkins@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: Plaid Cymru
Offices Held: None
Committee membership: Highways

Councillor Kevin Hughes

Councillor Kevin Hughes

Telephone: 07415710134
E-mail: kevinhughes@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: None
Committee membership: Almshouses, Town Enhancement

Councillor Huw Prys Jones

Councillor  Huw Prys Jones

Telephone: 07770941097
E-mail: huwprysjones@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: Plaid Cymru
Offices Held: Town Mayor  2019 - 20
Committee membership: Highways, Almshouses,  Ex officio all other committees

Councillor Jayne Goddard

Councillor Jayne Goddard

Telephone: 07392400521
E-mail: jaynegoddard@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: Deputy Mayor  2019 - 20
Committee membership: Town Enhancement,  Finance

Councillor Garry Lloyd Jones

Councillor Garry Lloyd Jones

Telephone: 07477513388
E-mail: garrylloydjones@cyngorllanrwst.cymru
Party Affiliation: None
Offices Held: None
Committee membership: Town Enhancement, Planning

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826